Giới thiệu về Khoa

Hình Thầy Cô giáo Khoa Ngữ văn
Hình ảnh các Thầy Cô giáo Khoa Ngữ văn - ĐH Quy Nhơn

SƠ LƯỢC VỀ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG

VÀ PHÁT TRIỂN KHOA NGỮ VĂN

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHOA NGỮ VĂN

1. Thành lập: 1977          

2. Chức năng, nhiệm vụ

    Đào tạo trình độ đại học SP Ngữ văn và  cử nhân Văn học, cử nhân Việt Nam học

    Đào tạo trình độ thạc sĩ Ngữ văn

    Đào tạo trình độ cao đẳng sư phạm Ngữ văn

    Đào tạo Liên thông từ cao đẳng lên đại học trình độ đại học sư phạm Ngữ văn

    Đào tạo trình độ đại học sư phạm Ngữ văn hệ vừa làm vừa học

    Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông

    Đào tạo tiếng Việt cho lưu học sinh nước ngoài

3. Các loại hình đào tạo

Đại học sư phạm và Đại học KHXH&NV (Hệ chính quy và không chính quy)

Cao đẳng sư phạm (Hệ chính quy và không chính quy)

Sau đại học (đào tạo trình độ thạc sĩ)

Giáo dục thường xuyên (Bồi dưỡng giáo viên THPT)

4. Các Bộ môn

Bộ môn Văn học Việt Nam - Hán Nôm

Bộ môn Ngôn ngữ - Việt Nam học

Bộ môn Lý luận văn học - Phương pháp dạy học Ngữ văn

Bộ môn Văn học nước ngoài         

5. Đội ngũ cán bộ

     Tổng số cán bộ: 28

 Nam: 15                   Nữ: 13

 Giảng viên: 26        01 Thư ký; 01 Trợ lý khoa

 Tiến sĩ: 11                Thạc sĩ: 14        Cử nhân: 03

 

II. BAN CHỦ NHIỆM KHOA (qua các nhiệm kỳ)

Nhiệm kì 1977-1987

      Trưởng khoa: GVC. Nguyễn Văn Giai

      Phó trưởng khoa: GVC. Nguyễn Xuân Nhân (1984-1987)

Nhiệm kì 1987-1991

           Trưởng khoa: GVC. Nguyễn Xuân Nhân

           Phó trưởng khoa: GVC. Nguyễn Thanh Minh

Nhiệm kì 1991-1995

      Trưởng khoa: GVC. Nguyễn Văn Giai

      Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Quý Thành

Nhiệm kỳ 1995 - 1999

           Trưởng khoa: TS. Nguyễn Khắc Hóa

           Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Văn Đấu

Nhiệm kì 1999 - 2003

Trưởng khoa: TS. Nguyễn Ngọc Quang

Phó trưởng khoa: TS. Bùi Văn Lợi (1999-2001)

Phó trưởng khoa: TS. Mai Xuân Miên (2001-2003)

Nhiệm kì 2003 - 2009

Trưởng khoa: TS. Nguyễn Ngọc Quang

Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Văn Đấu (2003 – 2009)

Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Thanh Sơn (2003-2005)

Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Văn Lập (2005 - 2009)

Nhiệm kì 2009 - 2014

Trưởng khoa: TS. Nguyễn Văn Đấu

Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Quốc Khánh

Phó trưởng khoa: ThS. Trần Xuân Toàn

Từ 9/ 2014 đến nay (5/ 2016)

Trưởng khoa: TS. Nguyễn Văn Đấu

           Phó trưởng khoa: PGS. TS. Võ Xuân Hào

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA NGỮ VĂN

1. Chi bộ khoa

Bí thư: ThS. Trần Xuân Toàn

Phó bí thư: TS. Nguyễn Văn Đấu

Ủy viên: TS. Võ Minh Hải

2. Ban Chủ nhiệm khoa

     Trưởng khoa: TS. Nguyễn Văn Đấu

     Phó trưởng khoa: PGS. TS. Võ Xuân Hào

3. Công đoàn khoa

Chủ tịch: PGS. TS. Võ Xuân Hào

Phó chủ tịch: CN. Nguyễn Thị Hồng Nga

Ủy viên: ThS. Trần Thị Tú Nhi

4. Liên chi đoàn – Liên chi hội SV

     Bí thư: ThS.  Trần Thị Quỳnh Lê

     Liên chi hội trưởng: ThS. Trương Thị Mỹ Hậu

5. Các Tổ Bộ môn                                     

Văn học Việt Nam - Hán Nôm                              

Trưởng bộ môn: TS. Võ Minh Hải          

Ngôn ngữ - Việt Nam học

Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Văn Lập            

Lý luận văn học - PPDH Ngữ văn              

Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Quốc Khánh       

Văn học nước ngoài                                    

Trưởng bộ môn: ThS. Lê Từ Hiển                     

Trợ lý  khoa                                                

ThS. Huỳnh Hà Phương  Linh                 

Thư kí văn phòng khoa

      CN. Nguyễn Thị Hồng Nga

 

IV. LƯỢC SỬ PHÁT TRIỂN VÀ THÀNH TÍCH NỔI BẬT

1. Lược sử phát triển

          Khoa Ngữ văn Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn được thành lập vào tháng 12 năm 1977. Ngày đầu mới thành lập, Khoa gồm 13 cán bộ, hầu hết chưa qua đào tạo Thạc sĩ. Đến nay, đội ngũ cán bộ Khoa Ngữ văn đã thực sự lớn mạnh về nhiều mặt với 28 cán bộ gồm 01 Phó giáo sư - Tiến sĩ, 10 Tiến sĩ, 15 Thạc sĩ (trong đó có 07 Thạc sĩ đang làm nghiên cứu sinh) và 03 Cử nhân (trong đó có 01 đang làm Thạc sĩ).

          Đội ngũ giảng viên của Khoa hầu hết đã trải qua kinh nghiệm giảng dạy đại học nhiều năm và có những thành tích đáng kể trong hoạt động giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Trong số 26 giảng viên của khoa, đã có 12 người là Giảng viên chính. Những năm gần đây, đội ngũ giảng viên của Khoa từng bước được bổ sung về số lượng và không ngừng bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học.

           Khoa Ngữ văn tuyển sinh khoá đầu tiên vào tháng 09 năm 1978  gồm 73 sinh viên. Từ 1978 đến  1998, khoa chỉ tập trung đào tạo cử nhân Sư phạm Ngữ văn hệ chính quy và một số lớp Chuyên tu, Tại chức ở một số tỉnh miền trung và Tây Nguyên; đào tạo Cao đẳng cho tỉnh Kon Tum và Bình Định... Đến năm 1999, khoa mở thêm ngành Cử nhân Ngữ văn và năm 2007, mở thêm ngành Việt Nam học (Văn hóa – Du lịch). Đặc biệt, năm 2003, trong sự lớn mạnh không ngừng của đội ngũ cán bộ trong khoa, khoa Ngữ văn đã được Bộ cho phép tuyển sinh cao học chuyên ngành Văn học Việt Nam. Tiếp đó, năm 2012, khoa mở thêm chuyên ngành Ngôn ngữ học.

           Trong gần 40 năm xây dựng và phát triển, Khoa Ngữ văn trường Đại học Quy Nhơn đã đào tạo được hàng nghìn sinh viên, học viên ở các hệ đào tạo và các ngành đào tạo khác nhau:  Văn học Việt Nam và Ngôn ngữ học (Cao học); Sư phạm Ngữ văn, Tổng hợp Ngữ văn, Văn học, Việt Nam học (Đại học chính quy); Cao đẳng sư phạm chính quy, vừa làm vừa học, hoàn chỉnh kiến thức, liên thông cao đẳng lên đại học… Ngoài ra, từ năm 2002 đến nay, Khoa còn đào tạo tiếng Việt cho hành trăm Lưu học sinh Lào đang học tại Trường.

            Cùng với sự phát triển không ngừng của Trường Đại học Quy Nhơn trong gần 40 năm qua, Khoa Ngữ văn luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của một trong 04 khoa đầu tiên được thành lập cùng với sự ra đời của nhà trường. Hiện nay, khoa Ngữ văn vẫn là một trong những khoa có nhiều ngành đào tạo với số lượng sinh viên khá lớn (trên 900 sinh viên).

2. Một số thành tích tiêu biểu

Với những đóng góp tích cực của mình, Khoa Ngữ văn đã được trao tặng nhiều Huân chương, Huy chương, Bằng khen của các cấp trung ương và địa phương:

Huân chương Lao động Hạng Ba (năm 1990)

Bằng khen của Bộ GD&ĐT (các năm 1983, 1985, 1988, 1996)

Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam (năm 1994)

Bằng khen của UBND tỉnh Bình Định (các năm 1993, 2000, 2001)

Bằng khen Liên đoàn lao động tỉnh Bình Định (năm 1995)

     Bằng khen của BCHTW Đoàn TNCSHCM (năm 1994)

Bằng khen của Bộ GD&ĐT tặng cho Tổ Văn học Việt Nam (năm 1993, 2000)

Bằng khen của Bộ GD&ĐT tặng cho tổ Ngôn ngữ - Hán Nôm (năm 2000)

Bằng khen của UBND tỉnh Bình Định tặng cho Tổ Văn học Việt Nam (năm 1986)

Bằng khen của UBND tỉnh Bình Định tặng cho Tổ Văn học nước ngoài (năm 1986)

Bằng khen của UBND tỉnh Bình Định tặng cho LCĐ Khoa (Niên khoá 1996-2000)

Bằng khen của Tỉnh đoàn tặng LCĐ khoa (các năm 2003, 2004, 2005, 2006)

Bằng khen của BGD – Tổng Liên đoàn lao động VN – Quỹ mãi mãi tuổi 20 tặng LCĐ Khoa

Bằng khen của UBND tỉnh Bình Định tặng cho tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên khu vực duyên hải miền Trung – Tây Nguyên năm học 2004 – 2005

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng cho tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2011 - 2012

 

V. MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN

         Thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục của Đảng và nhà nước, trên cơ sở triển khai thực hiện những nhiệm vụ chung của nhà trường, khoa Ngữ văn có nhữngđịnh hướng phát triển cơ bản như sau:  

1. Về công tác đào tạo, khoa tập trung mọi nguồn lực tốt nhất cho đào tạo hệ Sư phạm Ngữ văn và có những điều chỉnh cho phù hợp với những yêu cầu mới trong hoạt động đào tạo ở THPT và Đại học… Đồng thời, củng cố và nâng tầm các ngành đào tạo Cử nhân Văn học, Việt Nam học, các lớp Hoàn chỉnh kiến thức, Bồi dưỡng giáo viên Trung học phổ thông, dạy Tiếng Việt cho Lưu học sinh Lào…; hướng tới mở các ngành học mới như Báo chí-truyền thông…

Về đào tạo Sau đại học, xây dựng chương trình cho các ngành đào tạo Cao học theo hướng mở, cập nhật các hướng nghiên cứu và kiến thức mới…; sớm mở thêm ngành đào tạo mới như Lý luận văn học, Văn học nước ngoài; tiến tới mở ngành đào tạo Tiến sĩ Ngôn ngữ học.

2. Về học tập, nghiên cứu khoa học, khoa tạo điều kiện cho các giảng viên, đặc biệt là giảng viên trẻ tham gia học tập nâng cao trình độ ở các hệ Cao học và NCS, và với các Tiến sĩ thì sớm đạt được chức danh PGS.

Trong nghiên cứu khoa học, ngoài các đề tài do từng cá nhân thực hiện, khoa cần hướng tới các đề tài lớn có sự liên kết, hợp tác của nhiều cán bộ để phát huy tiềm năng khoa học của cán bộ trong khoa.

3. Về công tác cán bộ, khoa cần có sự bổ sung kịp thời về đội ngũ, trong đó đặc biệt là cán bộ giảng dạy một số bộ môn liên quan đến chuyên ngành Việt Nam học (Văn hóa - du lịch)

          Ngoài ra, khoa cần phải tổ chức tốt hơn các hoạt động của Công Đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Câu lạc bộ Văn nghệ trẻ, Trung tâm tư liệu, Quỹ khuyến học, trang Web…; sớm thực hiện được dự án Phòng hoạt động nghiệp vụ đa năng để sinh viên và học viên của khoa tổ chức tốt các hoạt động nghiệp vụ mang đặc thù của khoa Ngữ văn.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây